Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения


          Ziņas Draudzei


  • Slava Jēzum! 
  • Sakarā ar Čarlstona zāles saimnieku maiņu, sapulces notiks citā vietā, info sekos.
  • Trešdienās SMS lūgšanas 22:00, lūdzam par Latvijas valsti  un Kristus draudzi.
  • Nebīsties mazais pulciņ, jo Tēvs jums ir sagatavojis Valstību!
 
 
Jeruzālemes Zelta vārti
 
 
  
Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!


Gaisma spīd tumsībā