Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения


Viljams Fetlers

(1883-1957)

William Fetler
Krievijā un ASV pazīstams arī kā
Basil A. Malof
 
Dzimis 1883.g. Talsos baptistu mācītāja ģimenē. Studējis Sperdžena bībeles koledžā (Spurgeon’s Pastors’ College), kuru beidza 1907. gadā. Šajā laikā iepazinās ar Evanu Robertu (Evan Roberts) un Velsas atmodu.
 
Pēc studiju beigšanas devās misijā uz Krieviju, kur nodibināja vairākas draudzes (Pēterburgā, Maskavā u.c.), kā arī piedalījās daudzu misionāru apmācībā. Rīgā šajā laikā Fetlers atjaunoja Golgātas draudzi.
Pēc izraidīšanas no Krievijas 1914.g. dzīvoja Zviedrijā un ASV, bet pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas atgriezās Latvijā. Uzsākot ielu evaņģelizācijas misiju 1923. gadā atvēra "ATMODAS NAMU", kur noturēja evaņģelizācijas sapulces, kas vēlāk, pēc jaunas ēkas izbūves Lāčplēša ielā 117, pārauga par "Pestīšanas templi".  Fetlers izveidoja Misijas un Bībeles institūtu, kā arī Krievijas misijas biedrību.
Līdz Otrajam pasaules karam Austrumeiropā Viljams Fetlers izveidoja vairāk kā 200 draudzes. Kara laikā un pēc kara dzīvoja ASV līdz 1957. gadam.
 

 

 

V. Fetlera raksti un runas

 

 
 
    V. Fetlera svētrunas
 
 
 
 


 
 
 

Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!


Gaisma spīd tumsībā