Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения


 
VALDENSIEŠI


 

  CĒLĀ MĀCĪBA        (~1100.g.) Lejuplāde .pdf

 
 Ticības apliecība      (1120.g.) Lejuplāde .pdf
 
 
 Senais Katehisms  (~1120.g.) Lejuplāde .pdf

 
  Ticības apliecība     (1544.g.) Lejuplāde .pdf

 
Traktāts par antikristu v1.1      Lejuplāde .pdf


Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!


Gaisma spīd tumsībā