Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения

Ieteicamās Saites un Linki
 
 
Bībeles studiju portāli

Glika Bībele latviski
E. Glika Bībele (8. izdevums) mūsdienu transkripcijā- 
 
E.Glika Bībeles 8.revīzija mobilajā ierīcē vai datorā:

Android: And Bible

Citām mobilām ierīcēm:
Windows: Xiphos un citi
Mac: Eloquent un citi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atbalsta ziedojums E.Glika Bībeles 8. revīzijas izdošanai 

Šis izdevums tiek izdots sadarbībā / kopā ar GBV (https://gbv-dillenburg.de/eng/) - evaņģelizācijas literatūras izplatītāju.
Tā kā bija vairākas personas, kas labprāt vēlējās finansiāli atbalstīt bezmaksas Glika Bībeles, tad šobrīd ir tā iespēja to izdarīt. 
 
Saņēmējs: Freunde Christlicher Mission und Wohltatigkeit Dillenburg
Commercial Register: HRB 5206
VATIN: DE814704952

Maksājuma mērķis: GBV Latvian Bible printing
Banka: Sparkasse Marburg-Biedenkopf
Konts: DE56 5335 0000 0140 5555 50
SWIFT: HELADEF1MAR

https://gbv-dillenburg.de/eng/donations 

Mērķī svarīgi norādīt- Latviešu Bībeles (Glika) drukāšanai, jo GBV darbojās daudzās valstīs. 

https://www.bihbele.lv/ 
https://gbv-dillenburg.de/eng/1341000-bible-latvian.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Sekojiet saitēm:
 
> Android: And Bible 
https://play.google.com/store/apps/details…
 
Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!


Gaisma spīd tumsībā