Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения

Ieteicamās Saites un Linki
 
 
Bībeles studiju portāli

Glika Bībele latviski
E. Glika Bībele (8. izdevums) mūsdienu transkripcijā- 
 
E.Glika Bībeles 8.revīzija mobilajā ierīcē vai datorā:

Android: And Bible

Citām mobilām ierīcēm:
Windows: Xiphos un citi
Mac: Eloquent un citi 
 

Sekojiet saitēm:
 
> Android: And Bible 
https://play.google.com/store/apps/details…
 
Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!


Gaisma spīd tumsībā