Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения

Ieteicamas Saites un Linki
 
Francis Frangipane
 
 
Revive Israel   Asher Intrater
 
Tallinas atmodas liecība
 
Bībeles studiju portāli

Glika Bībele latviski
 
E.Glika Bībeles 8.revīzija mobilajā ierīcē vai datorā (7.revīzijas digitalizācija):

Android: And Bible

Citām mobilām ierīcēm:

Windows: Xiphos un citi
Mac: Eloquent un citi 
 

Sekojiet saitēm:
 
> Android: And Bible 
https://play.google.com/store/apps/details…
 

Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!


Mūsu Jērs ir uzvarējis, 
Sekosim Viņam!