Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения


Dziesmas un Himnas
(Šeit saite uz melodiju atskaņotāju)

DZIESMAS HIMNAS
VĀRDI NOTIS
MELODIJA
 
lejuplāde
Video
Atskaņot
Lejuplāde
  AK, DEBESIS, CIK DĀRGA MAN
 

 
  AK, NEAIZMIRSTI DVĒSELE  AICINA JĒZUS, AICINA MĪĻI  AR GRĒKA NASTU
 
  AR KARSTU OGLI

 
 
  BRĪNIŠĶAIS  JĒZUS

 
  BŪSIM AR JĒZU


 

  CEĻŠ

 
  CEĻŠ PIE DIEVA

 
 
  DARI GATAVU 
 
 
  DEBESIS IR TUR

 
 
  DEBESĪS PIERAKSTĪTS 

 
  DIEVA MĪLESTĪBA
 
 
  DIEVS TĒVA MĪLESTĪBU MUMS

 
  DIEVU LŪDZ
 
 
  EJ GAISMU NES
 
 
 
  ESI, KUNGS, GAISMA
 
 
  ES MĪLĒŠU AR VISU SPĒKU
 
 
  IZIESIM TUR AIZ TĀLIEM 
  KALNIEM
 
 
  JA TU ILGOJIES
 
  JĒZUS DOD DZĪVĒ MAN PRIEKU
 
 
  JĒZUS KRUSTA TUVUMĀ
 
 
  JĒZUS NĀK PIE SLIMIEM,
  VĀRGIEM

 
 
  JĒZUS VĀRDS

 
 
  KAD SIRDĪ JĒZUS IEMĀJO 

 
 

  KĀ TAVA SIRDS
 
 
  KLINTS, TU MŪŽĪGĀ

 
 
  KLUSUMĀ MAIGI RUNĀS DIEVS 
 
 
 
  KUNGS, ES TEVI SLAVĒT GRIBU 

 
 


  KUNGS, PIE TEVIS
 
 
  KUNGS, NEATSTĀJ
 
 
  KUNGS ŠĶĪSTI MANI PILNĪGI
 
 
  KUR PĒRĻU VĀRTI MIRDZ
 
 

  LAI DZĪVOTU TEV
 
 
  LAI RĪTA RASA NOKRĪT
 
 
  LŪGŠANA
 
  MĀCI MAN TICĒT, KUNGS

 
  MANA CERĪBA IR KRISTUS 
 
 
  MANA DZĪVOŠANA IR DEBESĪS

 
 
  MAN MANA SIRDS VAIRS
  NEPIEDER
 
 
  MANS VADĪTĀJS
 
  NEEJ GARĀM, DĀRGAIS JĒZUS

 
  NEGRIBU KĀ JŪDASS

 
 
  NEVĒLOS IET PATS NO SEVIS 

 
  OZANNA

 
  PALIEC PIE MUMS 

 
  PATIESĪBU DĀRGO
 
 
  RUNĀ JĒZU

 
  SĒJ PUĶES
 
  SIRDS AK KĀ TAD BŪS
 
 
  SKAIDRA ESI MANA SIRDS
 

  STĀSTI MANIM ĢETZEMANE
 
 
  SVĒTĪGS, KAS NESTĀV
  BEZDIEVĪGO CEĻOS
 
 
 SVĒTS IR
 
  TAS KUNGS IR MANS GANS
 
 
  TIKAI JĒZUS
 
 
  
  TUVĀK TEV

 
  VAI TEV VIETA IR PRIEKŠ JĒZUS

 
 
  VIENA BALSS TEVIM SKANĒJA ... 

 
  VIENKĀRŠAIS KRUSTS 
 
 

  VIEN KRISTŪ MAN IR CERĪBA
 
 
  VIŅŠ MAN DĀRGS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!

Mūsu Jērs ir uzvarējis, 
Sekosim Viņam!


Gaisma spīd tumsībā