Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения

Brāļu Draudzes

 
    Raksti un runas par Brāļu Draudzēm Latvijā 
       Par Hernhūtiešu (Brāļu draudžu) lomu Latvijas nacionālās valsts veidošanā.
 
       Par Hernhūtiešu (Brāļu draudžu) lomu Latvijas nacionālās valsts veidošanā.
 
  
 
       Raksti un runas par Brāļu Draudzēm pasaulē
          (eng) *.pdf 15MB lejupielādēt

 
Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!

Mūsu Jērs ir uzvarējis, 
Sekosim Viņam!


Gaisma spīd tumsībā