Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения

 
 
 

Skatīt Blaumaņa 38/40 lielākā kartē
 Draudzes sapulces notiek
 
Svētdienās 11:00
 
Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40
 
Laipni gaidīti!


 
Tas Kungs nāk, 14.01.2018.
 

 
"REFORMĀCIJAS KRĀSAS 2017"
Konferences ieraksti
 
 


 
 

Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!


Mūsu Jērs ir uzvarējis, 
Sekosim Viņam!