Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения

 
 
 

Skatīt Blaumaņa 38/40 lielākā kartē
 
Draudzes sapulces notiek
 
Svētdienās 11:00
 
Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40
 
Laipni gaidīti!


 
Dieva valstības likums un Gars, 03.09.2017.
 

 
"Brāļu draudžu atmodas avoti, to nozīme šodien" Konferences ieraksti
 

 

Negribu kā Jūdas  
 
Skaidra sirds
 
 
Debesis ir tur

Viņš man dārgs
 
Patiesību dārgo

Mana dzīvošana ir Debesīs

Tuvāk Tev


Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!


Mūsu Jērs ir uzvarējis, 
Sekosim Viņam!