Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения


 
 

Skatīt Blaumaņa 38/40 lielākā kartē


Draudzē māca atbilstoši Dieva Vārdam,
 
Draudze lūdz par cilvēkiem, dziedina slimos,
 
atbrīvo saistītos, sludina evaņģēliju
 
atbilstoši Dieva Vārdam. 
 
Laipni gaidīti
 
Svētdienās 11:00
 
Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40
 
 
Plēsēji un cēlāji, 23.10.2016

-----------------------------------------------------
Konferences "Brāļu draudžu atmodas avoti,
 to nozīme šodien" ieraksti Ar karstu ogli 


Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!

 
Latvijai,  18.11.2014.